Çocuklar için felsefe nedir neden önemlidir?

Çocuklar için felsefe öğretiminde amaç merak eden soru soran irdeleyen düşünen bireyler yetiştirmektir. Ayrıca çocukların yaratıcı düşünme becerisi geliştirir, temel kavramları felsefe yoluyla öğretmeyi amaçlar.

Örnek Felsefe soruları

Felsefi sorular temelinde net cevabı olmayan kişiye göre değişkenlik gösterip onu düşünmeye teşvik eden ucu açık sorulardır. Sonrasında soru üretme potansiyeli çocukta olmalıdır. Felsefe soruları ve cevaplarının en önemli noktası herhangi bir doğru cevabının olmamasıdır. Bu sorulara çocuk tarafından verilen cevaplar ve çocuk tarafından sorulan felsefi sorular her zaman çok değerlidir. Felsefede tüm fikirler çok kıymetlidir. Sorular ve verilen cevaplar ile asla dalga geçilmemeli ve sonucunda övgü veya yergi olmamalıdır. Bu noktada önemli olan ve vurgulanması gereken şey herkesin düşüncelerine saygılı olmalarını öğrenmelerini sağlamaktır.

Saat kaç ? / Felsefi bir soru değildir

Zaman nedir? / Felsefi bir sorudur

Bu tarz sorular felsefi soru olabilir

Bu konudaki düşüncen nedir ?

Söylenenler sende ne uyandırdı ?

Seni böyle düşündüren ne oldu?

Bu düşüncede rahatsız olduğun durumlar oldu mu?

Felsefi soru oluşturmada

Sorular hedeflenen uyaranı paylaşmalı ve konu ile ilgili sorular ucu açık bir şekilde sorulmalıdır. Cevabını bulamadığı yönlendirilmeye ihtiyacı olan bir soru olduğunda ‘Bu konuda senin fikrin ne?’ ‘ sence nasıl olabilir?’ gibi sorular sorabiliriz. Temel hedef pasif dinleyiciler değil aktif dinleyiciler olmaktır.

Felsefe bütün gelişim alanlarını destekler ve tüm hayatı okul hayatı boyunca derslerinde soru sorarak düşünerek uygulamayı öğretir. Öncesinde çocuklara ne yaptığımızı ve bunu neden yaptığımızı anlatmak gerekir. Aktif dinleyicinin nasıl olduğu anlatılmalı, önce dinlemenin önemini, öğrenme usulünü öğretmek gerekir. Esasında çocuklar her konuda fikirlerini söylemek ve konuşmak isterler. Yetişkinler olarak bizde onları her konuda dinleyip fikirlerine saygı duymalı, onları konuşmaya teşvik etmeliyiz. Farklı fikirler duyup dinledikçe kendi fikrini düşünmeye başlarlar. Düşüncelerinin daha derinleşmesi ve başka konular ile ilişki kurmaları gerektiğini fark ederler. Yeni fikirler üretmeleri gerektiğini anlarlar. Çocukların kendi içlerinde değerlendirme yapmalarına teşvik etmek çok önemlidir.

Düşünce hayatı boyunca insana haz veren bir yöntemdir.

Felsefede En Önemli Noktalar

Felsefe doğruyu ve yanlışı ayırt etmez.

Doğru uyaranı seçmek önemlidir. Düşünmesi için doğru soru sorulmalıdır.

Çocuklar bu süreçte sorgulama yapmayı öğrenmeli ve motive edilmelidir.

Bireysel gelişmeyi öğrenmeli, çeşitliliğini desteklemek çok önemlidir.

Sorgulama ile bilgi veya soruyu belli bir noktadan başka bir noktaya götürmeye çalışmak gerekir.

Üslup her zaman çok önemlidir, önce birbirini dinlemek gerektiği vurgulanmalıdır.

Düşünceler ve cevaplar nasıl olursa olsun saygı duyulması gerektiği ve yargılamamak gerektiği üzerinde durulmalıdır.

Grup ile iş birliği yaparak fikirler geliştirilebilir. Bunun farkındalığı kazandırılmalıdır.

Düşünen ve hayal gücü yüksek çocuklar yetiştirmek için çok resimli kitaplar tercih etmemek gerekir. Bunun sebebi çocukların dinlerken yaratıcılığının daha çok gelişmesi ve düşünmeye teşvik etmektir.

Birlikte düşünürken çıkan kavramlar mutlaka not alınmalı ve sonrasında üzerinde konuşulmalıdır.

Sona gelindiğinde kavram haritasını somutlaştırabilmek için notlar çok önemlidir.

Bu süreç boyunca gelen güzel fikirler için övgü içeren cümleler kurulmamalıdır. Mümkünse sadece tebessüm edilip devam edilmelidir.

Gruptan çıkan tüm fikirler üzerine düşünülmesi önemlidir.

Fikirlere katılmak ya da katılmamak çok önemli değildir.

Önemli olan bu süreçte düşünmeye teşvik etmek ve keyif almalarını sağlamaktır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.